Advokatska kancelarija Radovanović dugi niz godina zastupa fizička i pravna lica u postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Zastupanja obuhvataju parnične postupke iz građanske i privredne oblasti, radne sporove, sudsku zaštitu prava intelektualne svojine, prekršajne postupke, odbrana i zastupanje klijenata u oblasti privrednog kriminal.

Pravne usluge u oblasti zastupanja pred sudovima podrazumevaju sledeće:

  • Sveobuhvatnu analizu činjeničnog stanja i raspoloživih dokaza
  • Pripremanje dokaza radi prezentovanja sudu
  • Ukazivanje klijentu na pravni stav o pravnim i činjeničnim pitanjima iz slučaja i daje okvirnu analizu sudskih troškova.