Advokatska kancelarija Radovanović ima široko iskustvo u oblasti porodičnog i naslednog prava.

Uz adekvatan pristup klijentu i detaljnu analizu činjeničnog stanja, odnosno porodične situacije, vrši pravno savetovanje, odnosno zastupanje pred sudovima u predmetima po tužbi/sporazumu za razvod braka, u postupcima o vršenju, odnosno lišenju, roditeljskog prava, izdržavanju, u predmetima u kojima se odlučuje o imovinskim pravima supružnika, kao i u postupcima zaštite od nasilja u porodici.

Radovanovic’s Law Office provides legal services in the following areas:

  • Bračni ugovori
  • Razvodi
  • Izdržavanje
  • Vršenje roditeljskog prava
  • Ugovori o doživotnom izdržavanju
  • Ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života
  • Ugovori o poklonu
  • Bequests
  • Initiation and management of probate proceedings and representing clients before a respective court, or notary.