Svaka poslovna ideja koja je u razvoju stvara potrebu da se zaštiti pronalazak, žig, dizajn i/ili autorsko i srodna prava.

U 21. veku pravo industrijske svojine, autorska i srodna prava predstavljaju neophodan korak u ostvarivanju prepoznatljivosti na određenom tržištu.

Advokatska kancelarija Radovanović pruža pravne usluge u oblastima:

  • Žiga i dizajna
  • Pronalazaka i know-how
  • Autorskih prava
  • Zaštita prava intelektualne svojine (zastupanje klijenata u sporovima povodom povrede žiga, povrede autorskih prava pred sudovima ili arbitražama)
  • Nelojalne konkurencija i poslovne tajne
  • Medija, reklamiranja i medijsko pravo