Žig je pravno zaštićen znak kojim fizičko i pravno lice obeležava svoje robe i usluge u prometu, kako bi potrošači mogli da ih razlikuju od istovrsnih ili sličnih roba i usluga koje na tržištu nudi neko drugo fizičko ili pravno lice. Svako pravno ili fizičko lice koje se bavi prometom roba i pružanjem usluga može podneti zahtev za zaštitu žiga.

Znak koji se želi zaštititi se može sastojati od reči, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, kao i od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i slično.

Pravna zaštita žiga ostvaruje se pred nadležnim Zavodom za intelektualnu svojinu, kao državnim organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine koji se nalazi u Beogradu, u ul. Kneginje Ljubice broj 5.